Předběžný program

Středa 11. 9. 2024

8:00 – 9:15
Registrace

9:15 – 9:45
Uvítání účastníků

Sekce I

9:45 – 10:15
Chemické metody pro analýzu jantaru (L. Kučera)
10:15 – 10:45
bude doplněno
10:45 – 11:15
Stavebně-historický průzkum z pohledu restaurátora
11:15 – 11:30
přednášky fy Nicolet (K. Šec)


11:30 – 11:45
coffee break


sekce II

11:45 – 12:15
Svět pod patinou: Traseologická analýza kovových artefaktů (M. Havlíková)
12:15 – 12:45
Izotopová analýza kovů
12:45 – 13:15
bude doplněno
13:15 – 13:30
Přednáška fy BAS Rudice(P. Ševčík)


13:30 – 14:00
oběd


sekce III

14:00 – 14:30
Problematika odhadování věku a podle skeletu a zubů (M. Králík)
14:30 – 15:00
Sedimentární aDNA (H. Synková)
15:00 – 15:30
Úvod do palynologie (E. Jamrichová)
15:30 – 15:45
Přednáška fy RMI (T. Černohorský)


15:45 – 16:00
coffee break


sekce IV

16:00 – 16:30
Analytické možnosti studia technologie keramiky ve vztahu ke konzervačním a restaurátorským postupům (R. Thér)
16:30 – 17:00
bude doplněno
17:00 – 17:30
bude doplněno
17:30 – 17:45
bude doplněno


19:00 – 02:00
společenský večer
Čtvrtek 12. 9. 2024

přednášky konkrétních výzkumných směrů v oblasti archeometrie

8:45 – 9:00
bude doplněno
9:00 – 9:15
bude doplněno
9:15 – 9:30
bude doplněno
9:30 – 9:45
bude doplněno
9:45 – 10:00
bude doplněno


10:00 – 10:30
coffee break


10:30 – 12:00
Workshop – bude upřesněno


12:00
Ukončení konference


kurz Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii (pouze nahlášení účastníci)

13:30 – 17:30
Přednáškový blok zaměřený na využití analytické chemie při analýze hmotného kulturního dědictví, detailní popis metod analýzy, odběru vzorků a jak (kriticky) vyhodnocovat získaná data.
Pátek 13. 9. 2024

pokračování kurzu Analytická chemie pro kulturní dědictví a archeologii (pouze nahlášení účastníci)

9:00 – 12:00
Laboratorní cvičení zaměřené na analýzu organických látek pomocí hmotnostní spektrometrie, spektrální technik (infračervená, Ramanova spektroskopie) a plynové chromatrografie


12:00 – 13:00
Exkurze do laboratoře MatKul Lab (Materiálová kulturní laboratoř) umístěná na Filozofické fakultě UP a ukázka měření vzorků na elektronovém mikroskopu.© Ondřej Kurka, 2024